THÔNG BÁO Về việc dừng phát hành cuốn sách “68 ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ” để sửa chữa

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Nhà xuất bản Phụ nữ chính thức nhận thông tin phản ánh của ông Nguyễn Tiến Mạnh về việc cuốn sách “68 ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ” của tác giả Lê Nhất Phương Hồng có sử dụng 01 hình ảnh của ông và một số hình ảnh của con ông (do vợ ông cung cấp và cho phép NXB Phụ nữ sử dụng để đưa vào cuốn sách nói trên) mà chưa nhận được sự cho phép của ông bằng văn bản.

Sau khi nhận được thông tin, Nhà xuất bản Phụ nữ đã kiểm tra, rà soát lại quy trình xuất bản cuốn sách đồng thời trao đổi với các bên liên quan và nhận thấy cuốn sách được xuất bản theo Hợp đồng bản quyền với tác giả Lê Nhất Phương Hồng, trong hợp đồng tác giả đảm bảo là “chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của tác phẩm, cam kết tác phẩm không vi phạm bất cứ tác quyền nào theo luật định”. Tuy nhiên, trong cuốn sách có sử dụng 01 hình ảnh của ông do vợ ông là bà Đặng Minh Nga cung cấp mà chưa nhận được sự cho phép của ông bằng văn bản; ngoài ra, cuốn sách có sử dụng hình ảnh của vợ và các con ông (với sự đồng ý bằng văn bản của vợ ông là bà Đặng Minh Nga). Việc cuốn sách có sử dụng 01 hình ảnh của ông và một số hình ảnh của các con ông mà chưa được cá nhân ông đồng ý là sơ suất của Nhà xuất bản. Đây là sơ suất do trong qua trình làm sách, Nhà xuất bản và tác giả chưa xin phép ông bằng văn bản để được sử dụng bản quyền hình ảnh của ông và của các con (dù vợ ông là bà Nga đã đồng ý cho phép NXB Phụ nữ sử dụng hình ảnh của bà và các con bằng văn bản).

Nhà xuất bản Phụ nữ xin được nhận sơ suất này và xin gửi lời xin lỗi tới ông Nguyễn Tiến Mạnh về việc chưa xin phép bản quyền hình ảnh của ông và các con và những phiền toái mà ông có thể gặp phải, đồng thời thông báo về việc đình bản cuốn sách “68 ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ” để xử lý sơ suất nêu trên (Cụ thể: sẽ sửa trang 227 đưa hình ảnh ông Nguyễn Tiến Mạnh ra khỏi cuốn sách và hình ảnh một số hình ảnh của các con ông ra khỏi cuốn sách).

Nhà xuất bản Phụ nữ cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm với đội ngũ biên tập viên trong công tác biên tập và công tác bản quyền nhằm tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Nhà xuất bản Phụ nữ xin trân trọng thông báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *