Chiết khấu tới 50% cho các bộ tiểu thuyết lịch sử của nxb Phụ nữ

Nhân dịp ra mắt bộ tiểu thuyết lịch sử Từ Dụ Thái Hậu, Nhà xuất bản Phụ nữ quyết định dành tặng độc giả 50% mức chiết khấu khi mua các bộ tiểu thuyết lịch sử của Nxb. Chương trình áp dụng trong 01 ngày duy nhất: 20/4, tại các điểm mua trực tiếp:

  1. Sân khấu đài phun nước trong Công viên Thống Nhất, nơi diễn ra buổi giao lưu ra mắt bộ tiểu thuyết lịch sử Từ Dụ Thái Hậu (từ 8h đến 10h).
  2. Gian hàng Nxb Phụ nữ trong Công viên Thống Nhất (từ 8h đến 21h).
  3. Gian hàng Nxb Phụ nữ tại Phố sách Hà Nội (từ 8h đến 21h)
  4. Gian hàng Nxb Phụ nữ tại Đường sách TP Hồ Chí Minh (từ 8h đến 21h).Cụ thể, bộ Bão táp triều Trần của tác giả Hoàng Quốc Hải giá bìa 750.000 đồng, giá trong ngày 20/4 là 375.000 đồng. Bộ Tám triều vua Lý của tác giả Hoàng Quốc Hải giá bìa 785.000 đồng, giá trong ngày 20/4 là 393.000 đồng. Bộ Hồ Quý Ly – Mẫu Thượng ngàn – Đội gạo lên chùa của tác giả Nguyễn Xuân Khánh giá bìa 675.000 đồng, giá trong ngày 20/4 là 338.000 đồng. Bộ Hồ Dương của tác giả Trường An giá bìa 430.000 đồng, giá trong ngày 20/4 là 219.000 đồng. Bộ Vũ Tịch, Thiên hạ chi vương giá bìa 160.000 đồng, giá trong ngày 20/4 là 80.000 đồng. Bộ Từ Dụ Thái Hậu giá bìa 375.000 đồng, giá trong ngày 20/4 là 188.000 đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *