THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG CỦA NHÀ XUẤT BẢN

NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:………/TB-HĐTD

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Về danh sách, thời gian, địa điểm, nội dung tuyển dụng

 của NXB Phụ nữ 2018

 

Hội đồng tuyển dụng Nhà xuất bản Phụ nữ thông báo đến các ứng viên tham gia ứng tuyển vào các vị trí theo thông báo tuyển dụng của NXB như sau:

 1. Về Danh sách các ứng viên đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn:
STT Họ và tên Ghi chú
I.                   Vị trí Biên tập viên Phòng Văn học Việt Nam
1 Nguyễn Thị Hải Hà
2 Bùi Thị Lan Hân
3 Nguyễn Thị Huế
4 Phạm Thị Lập
5 Nguyễn Thị Loan
6 Tạ Hồng Hạnh
7 Lê Thị Quỳnh Anh
8 Nguyễn Hà Ly
9 Nguyễn Phú Hải
10 Trịnh Thị Thùy Linh
11 Nguyễn Anh Tú
12 Hà Thu Hồng
13 Nguyễn Thu Giang
14 Nguyễn Thị Hoài Thu
15 Nguyễn Thị Nguyệt
II.               Cán bộ Bản quyền
1 Nguyễn Minh Thu
III.            Cán bộ Truyền thông và quan hệ công chúng
1 Nguyễn Thị Hoài Thu
2 Phạm Thị Ngọc Lan
3 Phan Thị Tú Thảo
4 Nguyễn Thị Nguyệt
IV.             Cán bộ Phòng Phát hành
1 Nguyễn Thùy Dung
V.                Họa sĩ
1 Đỗ Hương Giang
2 Hoàng Ngọc Anh
3 Vũ Thị Vân Anh
 1. Danh sách các ứng viên không đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn:
STT Họ và tên Ghi chú
1 Hoàng Tố Oanh Bằng tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành theo thông báo tuyển dụng
2 Nguyễn Thị Hoa Bằng tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành theo thông báo tuyển dụng
3 Hà Thị Thúy Phương Bằng tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành theo thông báo tuyển dụng
4 Nguyễn Thị Nguyệt Bằng tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành theo thông báo tuyển dụng (Đối với vị trí phát hành)
5 Nguyễn Lan Phương Bằng tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành theo thông báo tuyển dụng
6 Hà Quang Huy Bằng tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành theo thông báo tuyển dụng
7 Nguyễn Thùy Liên Không bổ sung bằng cử nhân, bảng điểm

 

 1. Về thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn ứng viên:
  • Thời gian:
 • Thứ 2 ngày 10/9/2018: Phỏng vấn và sát hạch các ứng viên ở vị trí họa sĩ, truyền thông, bản quyền, phát hành.
 • Thứ 5 ngày 13/9/2018: Phỏng vấn và sát hạch các ứng viên ở vị trí Biên tập viên Phòng Văn học Việt Nam.
  • Địa điểm: Phòng họp tầng 4 – NXB Phụ nữ – 39 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nội dung:
 • Các ứng viên tham gia phỏng vấn các nội dung sau:

+ Về chuyên môn nghiệp vụ: làm bài sát hạch (30 – 45 phút) và phỏng vấn trực tiếp.

+ Hiểu biết về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Nhà xuất bản Phụ nữ.

 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh – Cán bộ Tổ chức
 • Hotline: 0937.141.987

Trân trọng.

Nơi nhận:

– Website NXBPN;

– TB qua điện thoại;

– Lưu HC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Khúc Thị Hoa Phượng

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *