Còn hàng
Mã sách: PN5047

Thấy giới – Minh họa bản dạng giới và thể hiện giới

Số trang: 200

215.000 

Tên tác phẩm: Seeing gender – Thấy giới – Minh họa bản dạng giới và thể hiện giới

Tác giả: Iris Gottlieb

Dịch giả: Thục My

Thể loại: Bổ trợ kiến thức