Còn hàng
Mã sách: PN0027

Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota

Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  12 Điểm!

125.000 

“Bây giờ cần làm gì, cần tuân thủ gì, cần vứt bỏ gì… tất cả đều đã rõ ràng, còn lại chỉ là hành động mà thôi.”

Phát hành: 2016