Còn hàng
Mã sách: PN4715

Học thế nào bây giờ? – Vận dụng 8 loại hình thông minh để giúp trẻ học tập tốt hơn

Số trang: 284

95.000 

Tác giả: Bruno Hourst là kỹ sư, nhà đào tạo và giáo viên người Pháp. Sau khi được đào tạo ở Úc và Mỹ, ông phát triển nền tảng cho “học tốt”. Đặc biệt, ông là tác giả của cuốn sách Giúp con phát triển lòng tự trọng, trong bộ sưu tập của Eyrolles thực hành.
Dịch giả: Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Khánh Trung – Viện nghiên cứu giáo dục IRED, hiện anh là Nhà sáng lập – Giám đốc tại Emile Việt Education