Hết hàng
Mã sách: PN0021

10 Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc

Số trang: 308

Hết hàng

10 Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc xung phong gan dạ, chiến dấu và hy sinh anh dũng, để lại bài ca đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam vang vọng mãi.

Phát hành: 2009