Còn hàng
Mã sách: PN0028

Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota

Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  12 Điểm!

125.000 

Chính lúc gặp khó khăn mới là cơ hội. Phương thức sản xuất Toyota có nói rằng “thắng thua được quyết định bởi số lượng của trí tuệ được đưa ra”.

Phát hành: 2016