Còn hàng
Mã sách: PN0038

Học một đằng làm một nẻo

Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  7 Điểm!

77.000 

Học một đằng làm một nẻo nêu lên một thực tế hiện nay các nội dung được đào tạo ở trường đại học không phải là thứ chính yếu cho một đơn xin việc.