Trò chuyện trực tuyến, gặp gỡ tác giả ????̂́? ????? ??? ??̀? ???? Gong Ji Young

Trò chuyện trực tuyến, gặp gỡ tác giả ????̂́? ????? ??? ??̀? ???? Gong Ji Young
?18 giờ (giờ Hà Nội)/ 20 giờ (giờ Hàn Quốc)
?Ngày 26 tháng 11 năm 2021

※ Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Youtube của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc (LTI Korea)

※ Độc giả có thể để lại câu hỏi dành cho tác giả khi đăng ký tham gia. 06 độc giả may mắn tham gia chương trình và đăng kí qua link sẽ nhận được phần quà đặc biệt: CUỐN SÁCH CÓ CHỮ KÝ TÁC GIẢ Gong Ji Young. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách thức đăng ký và K-Book Talk Series bạn có thể tham khảo trên link của chương trình.
?Link: https://forms.gle/aym4xUchVMMzRR7J8