Còn hàng
Mã sách: PN3666

Classic Wooden Fishing Boats of the Vietnamese Coast – Thuyền cá Việt Nam

Số trang: 327

500.000 

Author/Tác giả: Ken Preston
Gerne/Thể loại: Reference with nearly 500 photos/ Sách ảnh tham khảo Language/Ngôn ngữ: English/tiếng Anh