Hết hàng
Mã sách: PN0001

Bến Tre đồng khởi và đội quân tóc dài

Số trang: 368

60.000 

Hết hàng

Cuốn sách viết về Đồng khởi Bến Tre và những đóng góp to lớn của phụ nữ Bến Tre – tiêu biểu cho phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.