Còn hàng
Mã sách: PN0081

Bão táp triều Trần – Bão táp cung đình

Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  10 Điểm!

136.000  108.800 

Bão táp cung đình (tập 1): Tái hiện sự ra đời của thời đại nhà Trần với vai trò đạo diễn của Thái sư Trần Thủ Độ. Ông là người có chí lớn trong thiên hạ, vì việc lớn biết dẹp những quyền lợi riêng tư để giữ nghiêm phép nước, đồng thời cũng là người có mưu kế nhằm xây dựng một cơ nghiệp nhà Trần từ buổi còn trứng nước.