Thông báo về việc dừng phát hành 02 cuốn sách vi phạm bản quyền

NGÀY 30/1/2019, GIÁM ĐỐC NXB PHỤ NỮ KÝ QUYẾT ĐỊNH DỪNG PHÁT HÀNH 02 CUỐN SÁCH “CHINH PHỤC NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VÀ LÀM VĂN” VÀ “CHINH PHỤC ĐỈNH CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÀM VĂN HỌC SINH GIỎI”.

Tháng 1 năm 2019, Nhà xuất bản Phụ nữ nhận được thông tin về trường hợp 2 cuốn sách liên kết xuất bản: “Chinh phục năng lực Đọc hiểu và Làm văn” (Trịnh Văn Quỳnh – Nguyễn Thị Kiều Hoa, NXB Phụ nữ xuất bản 2017) và “Chinh phục đỉnh cao phát triển tư duy làm văn học sinh giỏi” (Trịnh Văn Quỳnh – Nguyễn Thành Huân, NXB Phụ nữ, 2018) đã sao chép một số nội dung của cuốn sách Hướng dẫn ôn thi THPT môn Ngữ văn (TS., nhà giáo Trịnh Thu Tuyết – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017) và cuốn Văn bồi dưỡng học sinh giỏi THPT (GS. Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên) – TS. Đỗ Ngọc Thống, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002) và sao chép một bài trên BLOG CHUYÊN VĂN (phi lợi nhuận) của Admin nhà giáo Trần Lê Duy (TP Hồ Chí Minh). Tác giả Trịnh Thu Tuyết, Đỗ Ngọc Thống và ông Trần Lê Duy đã có ý kiến đề nghị  NXB Phụ nữ xem xét và giải quyết về vấn đề vi phạm bản quyền của các tác giả Trịnh Quỳnh và Nguyễn Thành Huân.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Nhà xuất bản Phụ nữ đã nhanh chóng thực hiện các bước cần thiết để làm sáng tỏ vụ việc. Nhà xuất bản đã trực tiếp làm việc với các bên, xem xét các văn bản được cung cấp và ghi nhận: Tác giả Trịnh Quỳnh và Nguyễn Thành Huân đã vi phạm nghiêm trọng bản quyền của các tác giả Trịnh Thu Tuyết, Đỗ Ngọc Thống và ông Trần Lê Duy. Đây là một vụ vi phạm bản quyền điển hình ở mảng sách tham khảo THPT, trong bối cảnh lượng thông tin quá lớn và khó kiểm soát cả trên mạng và sách giấy. Các tác giả Trịnh Văn Quỳnh và Nguyễn Thành Huân đã thừa nhận sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về bản quyền của mình khi làm sách và chấp nhận mọi hình thức bồi hoàn, xử phạt.

Ngày 30/1/2019, sau cuộc họp về việc giải quyết trường hợp vi phạm bản quyền sách giữa ba bên (đại diện Nhà xuất bản Phụ nữ, bà Trịnh Thu Tuyết – đại diện các tác giả bị vi phạm bản quyền, ông Trịnh Văn Quỳnh – người vi phạm bản quyền), Nhà xuất bản Phụ nữ ra Biên bản kết luận: Người vi phạm bản quyền phải xin lỗi công khai và bồi hoàn cho bên bị vi phạm bản quyền tác phẩm theo quy định và theo thỏa thuận giữa các bên. Nhà xuất bản Phụ nữ đã ra Quyết định Dừng phát hành 2 cuốn sách “Chinh phục năng lực Đọc hiểu và Làm văn” và “Chinh phục đỉnh cao phát triển tư duy làm văn học sinh giỏi” nêu trên. Nhà xuất bản Phụ nữ cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm với đội ngũ biên tập viên để kiểm soát cẩn trọng hơn với đối tác liên kết xuất bản về vấn đề bản quyền, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.

Theo yêu cầu của tác giả Trịnh Thu Tuyết và ông Trần Lê Duy, số tiền bồi hoàn sẽ ủy quyền cho NXB Phụ nữ dùng vào mục đích xã hội, từ thiện.

Bản quyền luôn là vấn đề nhức nhối của ngành xuất bản, lại càng nan giải trong tình hình thông tin bùng nổ hiện nay. Để hạn chế tối đa vấn nạn này, cần lắm sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật, sự tự trọng và cái tâm ở mỗi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *