THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

Kính gửi quý độc giả gần xa!
Nhận thấy có sai sót về kỹ thuật trong quá trình chế bản, bông bài tại trang #14 và #26 xuất bản phẩm 88 LOVE LIFE TEEN NGHĨ CHẤT SỐNG CHẤT TẬP I,
NXB Phụ nữ Việt Nam xin được đính chính như hình ảnh đính kèm dưới đây:


Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam rất lấy làm tiếc với sai sót này và chân thành gửi lời xin lỗi quý vị độc giả!
Với những ấn phẩm lỗi quý độc giả đã mua, phiền quý độc giả tới nhận bản cứng đính chính tại địa chỉ 39 Hàng Chuối, quận Hai BàTrưng, thành phố Hà Nội hoặc cung cấp địa chỉ vào email truyenthongvaprnxbpn@gmail.com, chúng tôi sẽ gửi bản đính chính tới tận tay quý vị.
Một lần nữa, mong quý vị thứ lỗi, tiếp tục yêu mến và ủng hộ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam!
Trân trọng!