Xem giỏ hàng “Lễ hội Nhật Bản” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Lễ hội Nhật Bản  × 1 65.000 
Tạm tính 65.000 
Giao hàng
Tổng 65.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.