Xem giỏ hàng “Phong tục Nhật Bản” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Phong tục Nhật Bản  × 1 66.000 
Tạm tính 66.000 
Giao hàng
Tổng 66.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.