Xem giỏ hàng “Linh tộc” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Linh tộc  × 1 120.000 
Tạm tính 120.000 
Giao hàng
Tổng 120.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.