Xem giỏ hàng “Chín bỏ làm mười” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Chín bỏ làm mười  × 1 75.000 
Tạm tính 75.000 
Giao hàng
Tổng 75.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.