Xem giỏ hàng “Món ngon xứ Huế” has been added to your cart.

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Món ngon xứ Huế  × 1 139.000 
Tổng cộng 139.000 
Shipping
Tổng cộng 139.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.