Xem giỏ hàng “Bác Hana” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bác Hana  × 1 109.000 
Tạm tính 109.000 
Giao hàng
Tổng 109.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.