Xem giỏ hàng “7 Quy tắc tạo lập vị trí số Một của doanh nghiệp vừa và nhỏ – Chiến lược để trở thành số 1 theo phương thức kinh doanh Lanchester.” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
7 Quy tắc tạo lập vị trí số Một của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Chiến lược để trở thành số 1 theo phương thức kinh doanh Lanchester.  × 1 99.000 
Tạm tính 99.000 
Giao hàng
Tổng 99.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.