Xem giỏ hàng “Hiến đăng sứ” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Hiến đăng sứ  × 1 135.000 
Tạm tính 135.000 
Giao hàng
Tổng 135.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.