Xem giỏ hàng “30 món kem chè mới lạ dành cho bạn trẻ” has been added to your cart.

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
30 món kem chè mới lạ dành cho bạn trẻ  × 1 42.000 
Tổng cộng 42.000 
Shipping
Tổng cộng 42.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.