Xem giỏ hàng “30 thực đơn đặc sắc cuối tuần” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
30 thực đơn đặc sắc cuối tuần  × 1 30.000 
Tạm tính 30.000 
Giao hàng
Tổng 30.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.