Xem giỏ hàng “Thực đơn 4 món cho gia đình” has been added to your cart.

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Thực đơn 4 món cho gia đình  × 1 50.000 
Tổng cộng 50.000 
Shipping
Tổng cộng 50.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.