Còn hàng
Mã sách: PN4675

Nguyễn Văn Vĩnh: Vấn đề phụ nữ ở nước ta

Số trang: 500
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  83 Điểm!

165.000 

Tác giả
NGUYỄN VĂN VĨNH (1882-1936)
“Ông là người học rộng, biết nhiều, lại có lịch duyệt, thiệp liệp tư tưởng học thuật của Âu Tây, nhưng cũng am hiểu tín ngưỡng phong tục của dân ta, muốn đem những quan niệm phương pháp mới nào hợp thời để truyền bá trong dân chúng, nhưng cũng chịu khó tìm tòi và biểu lộ cái dở, cái xấu cũng như cái hay, cái ý nghĩa của các chế độ, tục lệ xưa, của các mối mê tín, dị đoan cũ”
(Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu)