Còn hàng
Mã sách: PN2723

9 tư duy nền tảng giúp bạn chinh phục mục tiêu

79.000 

Tác giả: Jen Vu Huong

√ Phát triển bản thân & tạo giá trị cho cộng đồng

√ Giành học bổng toàn phần

√ Du học

√ Phát triển sự nghiệp

√ Tự chủ & Hạnh phúc