Còn hàng
Mã sách: PN5120

Bình tĩnh dạy con: Cha mẹ mỉm cười con hạnh phúc

Tác giả: CARLA NAUMBURG;

Carla Naumburg, Tiến sĩ, là một nhà văn, diễn giả và nhân viên xã hội lâm sàng. Cô là tác giả của ba cuốn sách về nuôi dạy con How to Stop Losing Your Sh*t With Your Kids (Workman, 2019), Ready, Set, Breathe: Practicing Mindfulness with Your Children for Fewer Meltdowns and a More Peaceful Family (New Harbinger, 2015), và Parenting in the Present Moment: How to Stay Focused on What Really Matters (Parallax, 2014).

Cô ấy đã xuất hiện trên The New York Times, The Washington Post, The Huffington Post, CNN và Mindful Magazine…

Người dịch: Nguyễn Tuấn Anh – Phạm Thị Hoài Anh