Còn hàng
Mã sách: PN4894

Đức Phật trong tù

Số trang: 172

88.000 

Tác giả Cường Lữ sinh năm 1986 tại Việt Nam, theo gia đình di cư sang Hà Lan từ thuở nhỏ. Ông đã có 16 năm tu tập tại Làng Mai Pháp Quốc. Hiện tại, ông là người sáng lập Học viện Quốc tế
Mind Only chuyên về tâm lý học Phật giáo ứngdụng tại Hà Lan, người sáng lập trường No Word Zen, một dòng thiền dấn thân cho thời đại của chúng ta tại miền Nam nước Pháp. Những câu chuyện trong cuốn sách này được ông tập hợp trong sáu năm làm cố vấn tinh thần trong các nhà tù tại Hà Lan. Cuốn sách đã được chuyển ngữ và phát hành tại nhiều quốc gia. Phiên bản tiếng Việt do chính tác giả hiệu đính, do Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam và Công ty Cổ phần Văn hoá An Lạc hợp tác xuất bản, phát hành vào tháng 12 năm 2022.