Còn hàng
Mã sách: PN0248

Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản

Khổ: 15x23cm
Số trang: 308
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  9 Điểm!

98.000 

“Cải cách giáo dục là công việc hệ trọng có quan hệ mật thiết đến sự suy thịnh quốc gia dân tộc và tương lai của nhiều thế hệ…”

Phát hành: 2016