Còn hàng
Mã sách: PN0231

10 giá trị cốt lõi của thành công

Khổ: 15x23cm
Số trang: 252

79.000 

10 giá trị cốt lõi của thành công giúp bạn trẻ nhận thức đúng, hành động đúng để THAY ĐỔI CUỘC SỐNG và để THÀNH CÔNG hơn nữa,

Tác giả: TS. Luật sư Trần Đình Hoành