Còn hàng
Mã sách: PN4630

Đức Phật trên cõi phù du (bìa mềm)

Số trang: 328
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  65 Điểm!

130.000 

Tác giả:

Sư ông Thích Phước An
Sinh năm 1949 tại Bình Định
Từng học tại Phật Học viện Trung phần Hải Đức.
Hiện đang tu tập tại chùa Hải Đức (đồi Trại Thủy, thành phố Nha Trang)