Còn hàng
Mã sách: PN4633

Đức Phật trên cõi phù du (bìa cứng)

Số trang: 328

230.000 

Tác giả: Sư ông Thích Phước An
Sinh năm 1949 tại Bình Định
Từng học tại Phật Học viện Trung phần Hải Đức.
Hiện đang tu tập tại chùa Hải Đức (đồi Trại Thủy, thành phố Nha Trang)