Còn hàng
Mã sách: PN4348

Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường

Số trang: 188

65.000 

Tác giả:
Nguyễn Quốc Vương
Dành phần lớn thời gian cho công việc viết sách và dịch thuật, đến nay anh đã có hơn 70 đầu sách dịch và sách viết về nhiều lĩnh vực như: lịch sử học, văn hóa đọc, giáo dục trường học – được xuất bản. Đồng thời, anh còn là diễn giả sôi nổi ở lĩnh vực khuyến đọc tại Việt Nam.