Còn hàng
Mã sách: PN0303

Maria Montessori Cuộc đời và sự nghiệp

Số trang: 650
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  20 Điểm!

200.000 

Tác giả Standing ví khám phá của Maria Montessori cũng vĩ đại ngang với Columbus khám phá ra châu Mỹ. Chỉ có điều, thế giới mà Columbus khám phá ra là bên ngoài; còn Montessori đã khám phá ra một thế giới bên trong – bên trong tâm hồn của trẻ em.

Tác giả: E.M. Standing

Người dịch: Nguyễn Bảo Trung

Phát hành: 2018