Còn hàng
Mã sách: PN0260

Phẩm cách phụ nữ

Khổ: 13x18cm
Thể loại: Sách bán chạy
Số trang: 288

90.000 

Theo bà Bando Mariko đấu tranh cho sự bình đẳng của phụ nữ không có nghĩa là người phụ nữ cũng sẽ được làm tất cả những việc như đàn ông, mà là tạo dựng môi trường để người phụ nữ phát huy hết được các “thuộc tính nữ” của giới mình.

Tác giả: Bando Mariko

Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương

Phát hành: 2018