Còn hàng
Mã sách: PN2791

60 Bài mẫu IELTS Speaking Band 8.0 và bộ từ vựng Speaking Band 8.0 theo từng chủ điểm

Số trang: 276
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  94 Điểm!

187.000 

Tác giả: Tú Phạm (chủ biên)

Minh Nguyễn – Lê Vương Nhật Nghi

Thầy Tú Phạm (chủ biên) đã hướng dẫn gần 150 bạn đạt IELTS 7.0 trở lên, trong đó gần 30 bạn đạt IELTS 8.0 – 8.5. Hiện thầy là Chủ nhiệm của IPP Education tại Hà Nội và Sài Gòn.

Cô Minh Nguyễn, chủ nhân của học bổng Chính phủ Anh – Chevening 2017 danh giá, là cộng sự lâu năm của thầy Tú Phạm. Hiện cô là Chủ nhiệm của IPP tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cô Lê Vương Nhật Nghi là đồng nghiệp của thầy Tú Phạm tại IPP Education. Cô tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh, từng thi IELTS đạt 8.0 Speaking.