Xem giỏ hàng “Bếp Dimsum – 45 món mặn – há cảo – xíu mại tuyệt ngon” has been added to your cart.

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Bếp Dimsum – 45 món mặn – há cảo – xíu mại tuyệt ngon  × 1 62.000 
Tổng cộng 62.000 
Shipping
Tổng cộng 62.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.