Xem giỏ hàng “Khơi dậy vị giác cùng món Hàn” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Khơi dậy vị giác cùng món Hàn  × 1 62.000 
Tạm tính 62.000 
Giao hàng
Tổng 62.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.