Còn hàng
Mã sách: PN3125

Úm ba la mở ra vạn vật

Số trang: 160
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  65 Điểm!

129.000 

Tác giả:
Bill Slavin đã minh họa nhiều cuốn sách cho Nhà xuất bản Kids Can Press, như Drumheller Dinosaur Dance, Stanley’s Party, và bộ sách của Hãng Good Times Travel. Bill sống cùng vợ, họa sĩ đồng hành Esperanca Melo, tại Millbrook. Ontario.

+ Giải thưởng Norma Fleck (về sách thiếu nhi)
+ Những lời khuyên NSTA