Còn hàng
Mã sách: PN2935

Tuyển tập thơ thiền Lý – Trần

Số trang: 164
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  175 Điểm!

350.000 

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ biên & trình bày: Nguyễn Duy
Sưu tầm & biên soạn: Nguyễn Bá Chung, Nguyễn Duy
Người dịch: Nguyễn Bá Chung, Nguyễn Duy; Kevin Boewn, Frank Gerke
Thơ Hán – Việt – Anh – Đức