Còn hàng
Mã sách: PN2775

Thử thách 52 nghề -Mỗi tuần 1 nghề, bạn có dám không?

Số trang: 416

159.000 

Tác giả: Sean Aiken

Dịch giả: Nguyễn Minh Nhật

Thể loại: Kỹ năng sống

Sean Aiken tốt nghiệp trường Capilano College ở phía Bắc Vancouver, British Columbia, với tấm bằng Cử nhân quản trị kinh doanh vào năm 2005. Là sinh viên thủ khoa của lớp với điểm trung bình tích lũy 4.0, anh được bình chọn làm người phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp. Anh bắt đầu Dự án “Mỗi tuần 1 công việc” từ tháng 2/2007, ở tuổi 25, và hoàn thành 52 tuần vào tháng 3/2008.

Tìm hiểu thêm ở website của anh tại địa chỉ: www.oneweekjob.com

Dịch giả Nguyễn Minh Nhật là người đã thực hiện dự án “Mỗi tuần 1 công việc” tại Việt Nam.