Còn hàng
Mã sách: PN2901

The Soul-selling guy – Người bán linh hồn

Số trang: 436
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  60 Điểm!

120.000 

Tác giả

Trần Thùy Mai

Tác giả của 14 tác phẩm văn học đã được xuất bản ở Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam.

Giải thưởng:

Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho tập truyện ngắn Thập tự hoa.

Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập truyện ngắn Quỷ trong trăng.

Giải thưởng do Hội đồng thành phố kết nghĩa San Francisco – Hồ Chí Minh trao tặng vì những đóng góp trong văn chương và biên kịch.