Còn hàng
Mã sách: 01a09582863a

Pretty girl – Cách học đạt điểm tuyệt đối, Điểm số tăng vùn vụt

Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  45 Điểm!

89.000 

Tác giả: Baek Hye Young

Dịch giả: Đỗ Thanh Hằng, Dương Thanh Hoài 

Số trang: 174cm

Khổ: 19 x 22cm