Còn hàng
Mã sách: 250a982afd72

Người đàn bà vô gia cư

79.000 

Tác giả: Katarzyna Michalak

Tiểu thuyết tâm lý xã hội Ba Lan

Dịch giả: Lê Bá Thự

Khổ: 13,5 x 20,5