Còn hàng
Mã sách: PN5165

Cuốn sổ máu

Số trang: 340

123.000 

Tác giả: Phong Điệp

Đã xuất bản 27 đầu sách gồm truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết, đối thoại văn học.

Tiểu thuyết: Blogger (NXB Hội nhà văn 2009, NXB Văn học tái bản năm 2013); Ga ký ức (NXB Trẻ 2015); Vực gió (NXB Công an nhân dân 2015)…

Có tác phẩm đã được dịch và xuất bản tại Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Nga.

Thể loại: tiểu thuyết tâm lý, hình sự