Còn hàng
Mã sách: PN3194

60 năm văn học đương đại Trung Quốc

Số trang: 344
Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  68 Điểm!

136.000 

Tác giả:

* Trình Quang Vỹ: người Vụ Nguyên, Giang Tây, Giáo sư Viện Văn học, Đại học Nhân dân Trung Quốc, hướng dẫn nghiên cứu sinh. Đã công bố các công trình: Bàn về thực nghiệm nghệ thuật thi ca của thơ Mông lung; Tập bài giảng văn học: “Thập niên 80” với tư cách là phương pháp; Nghe tiếng cây phong trong mưa gió;“Lịch sử hóa” văn học đương đại; Bước ngoặt của văn hóa…
* Mạnh Phồn Hoa: người huyện Trâu, tỉnh Sơn Đông, Giáo sư thỉnh giảng đặc biệt (Distinguished Professor) tại Đại học Sư phạm Thẩm Dương, Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa và Văn học Trung Quốc. Đã Công bố các Công trình: Carnival của chúng thần: Xung đột văn hóa của Trung Quốc đương đại; 1978: Tháng năm nhiệt huyết; Mộng ảo và số phận; Tự sự của sự kiên trì: Chân tướng văn học thế kỉ mới; Bàn về văn học thế kỉ mới – Sau khi kết thúc cách mạng văn học…
* Trần Hiểu Minh: người Quảng Trạch, Phúc Kiến, Giáo sư khoa Văn học, Đại học Bắc Kinh, hướng dẫn nghiên cứu sinh. Đã công bố Công trình: Sự khiêu khích vô biên; Dấu tích của giải cấu trúc: Lịch sử, diễn ngôn và chủ thể: Thuận văn học còn mãi: Giới hạn của DerridayGiữ gìn tính văn học còn lại; Cánh cửa huyền diệu…