Còn hàng
Mã sách: 066e9b82de7d

12 năm nô lệ

Hoàn tất order này ngay và bạn sẽ tích lũy được  41 Điểm!

82.000 

Tác giả: Solomon Northup

Dịch giả: Trần Đĩnh

Kích thước: 13,5×20,5cm

Số trang: 340

Phát hành: 2014.