View cart “30 món kem chè mới lạ dành cho bạn trẻ” has been added to your cart.

Billing details

Your order

Product Total
30 món kem chè mới lạ dành cho bạn trẻ  × 1 42.000 
Subtotal 42.000 
Shipping
Total 42.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.